Garantie

Op alle nieuwe instrumenten, apparatuur en accessoires geldt de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product in goede staat moet verkeren en datgene moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. In geval je een product ontvangt dat hier niet aan voldoet, dan zorgen wij zo snel mogelijk voor een passende oplossing. Afhankelijk van het product doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. 

In Nederland geldt geen vaste garantieperiode. Van de meeste producten mag je verwachten dat je deze bij normaal gebruik voor een langere periode kunt gebruiken. 

Let altijd goed op de systeemeisen alvorens je een softwarepakket op een DVD, cd-rom of andere digitale gegevensdrager koopt. Je kan geen aanspraak maken op de garantie als je het verkeerde pakket/artikel hebt gekocht.